logo
 

  

NEN3140 keuringen

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140. (laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt. 

NEN3140 keuren (verplicht volgens Arbo, 1 x per jaar), is het keuren op isolatie-waarde van:

  • electrischebedrading                                                                                               
  • electrische schakelaars
  • electra motoren
  • electronische sturingen
  • visuele controle op onregelmatigheden

Van iedere keuring wordt door ons een keuringsrapport gemaakt.