logo
 

  

Beckersmachines uw partner.

Advisering aan de houtverwerkende industrie, verkoop, onderhoud en revisie van houtbewerkingsmachines en afzuiginstallaties, daar houdt Handelsonderneming Gebr. Beckers zich mee bezig, al vele jaren en tot grote tevredenheid van de vele trouwe klanten.

Beckers heeft zich een goede naam verworven, door het leveren van kwalitatief hoogstaande houtbewerkingsmachines en door het leveren van optimale service. 
Wij zijn tevens gespecialiseerd in het aanpassen van gebruikte houtbewerkingsmachines aan de laatste normen van de Arbo en uiteraard SKH. Daarnaast verzorgen we keuringen NEN 3140 etc..Door overwegend eigen import zijn we in staat houtbewerkingsmachines te leveren tegen een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding, waarbij zaken als service en nazorg bij ons niet op de laatste plaats komen!Elke dag weer opnieuw zien we ons werk als een uitdaging, die we graag aangaan. Dat geldt heden ten dage, maar dat gold ook al in 1920, toen grondlegger G.J.J. Beckers als kleine zelfstandige begon. 

 

Service, onderhoud, reparatie en revisie

Natuurlijk behoren zaken als onderhoud, reparaties, aanpassingen aan Arbo- en SKH normen en keuringen tot ons dagelijks werk.
Onze monteurs rijden alle dagen weer uit, uitgerust met een compleet ingerichte service-auto om alle voorkomende werkzaamheden bij u in de werkplaats uit te voeren.
Eventuele revisies van machines kunnen we in onze eigen werkplaats uitvoeren, kortom een compleet pakket diensten.

 

NEN3140 keuringen

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140. (laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt. 

NEN3140 keuren (verplicht volgens Arbo, 1 x per jaar), is het keuren op isolatie-waarde van:

- electrischebedrading                                                                                             
- electrische schakelaars
- electra motoren
- electronische sturingen
- visuele controle op onregelmatigheden

Van iedere keuring wordt door ons een keuringsrapport gemaakt. 

 

SKH certificering

Beckers Houtbewerkingsmachines is door Stichting Keuringsbureau Hout SKH beoordeeld en heeft vanaf 2002 het productcertificaat "Houtbewerkingsmachines".

 

Inkoop

Wij zijn altijd geïnteresseerd in jonge gebruikte machines, van afkortzaag tot pennenbank en van drevelboormachine tot opsluitbank, etc..
Heeft u iets aan te bieden, dan kunt u contact opnemen met onze verkopers binnendienst.